SOLUCIONS

FINALISTA
-

Ens Movem

Solució

Ens movem lliurement a bon preu

Crear un entorn virtual per estalviar temps i diners als joves que volen estudiar a Tàrrega.

Focus

Els horaris dels bus no la deixa disfrutar el seu temps lliure.
Aconseguir una xarxa de transport públic més amplia d'horaris per aconseguir que el màxim de gent puguin aprofitar el seu temps lliure?

Xarxa

Utilitzarem l'entorn digital per fomentar l'estalvi energètic i optimitzar la petjada de carboni.
Els patrocinadors oferiran descomptes als bitllets i així fomentar el transport públic.
L'administració oferirà unes franges horàries adaptades als horaris dels centres educatius

Desenvolupament

App amb diferents pàgines on poder comprar els bitllets, segons els horaris i rutes de les empreses, on veure la localització del transport, el temps d'espera, estalvi energètic.
Els usuaris podran aconseguir descomptes gràcies als patrocinadors i jocs amb recompenses. I en el poc temps d'espera poder disfrutar d'un ampli ventall d'activitats lúdiques que ofereix la ciutat, podcast i càpsules formatives segons els seus gustos o preferències.

Sostenibiliat

Necessitem que les empreses de transport utilitzin la nostra plataforma per fer la venta de bitllets i seguiment del bus
Els patrocinadors per aconseguir descomptes per als usuaris
L'Administració per aconseguir una millor xarxa de comunicació amb més horaris
Amb un cost estimat de 3000€

Impacte

L'empresa aconsegueix més usuaris i publicitat
El patrocinadors més visibilitat, augment de les ventes dels seus productes
l'Administració més estudiants a Tàrrega, evitar el col·lapse de vehicles a les entrades i sortides dels centres educatius. Aconseguint una ciutat educadora i més sostenible.
Els joves millor oferta a un bon preu i aprofitar el temps amb l'oferta cultural, educativa i lúdica

Equip

Free Teen