De quines maneres reconstruïm  els espais públics per generar entorns de convivència i aprenentatge

Els diferents usos i les diverses activitats que es poden realitzar a l’espai públic de la ciutat de Tàrrega per a construir entorns de convivència, aprenentatge i generar més i millors oportunitats educatives i formatives esdevé un context idoni per conquerir-lo, repensar-lo i reconstruir-lo de forma conjunta. En una societat canviant, oberta i interconnectada es fa necessari abordar els reptes amb diferents visions, en aquest sentit és vital articular vincles de connexió i col·laboració entre tots els actors socials i educatius, tant formals com no formals, per assolir l’objectiu compartit d'èxit i creació d'oportunitats de millora dels espais i d’aquells qui en fas ús de forma directa o indirecta. 

Amb una visió crítica, connectada, plural i atrevida el repte es pot focalitzar a partir d’aquests 4 subreptes:

  • Subrepte 1: Com impulsem espais d’opinió, diàleg i debat per a fomentar l'apoderament dels joves?
     
  • Subrepte 2: Com connectem els actors educatius i socials de la ciutat per crear més i millors oportunitats?
     
  • Subrepte 3: De quines maneres es pot construir itineraris educatius personalitzats que esdevinguin exitosos?
     
  • Subrepte 4: Com podem fomentar noves experiències educatives i culturals  a través de la tecnología i l’entorn digital?