Donar resposta als reptes socials, educatius i culturals és una responsabilitat de tots i totes i fer-ho des de la col·laboració, l’intercanvi de sabers i experteses enfocades a l’acció esdevé un format idoni per arribar a oferir noves solucions, i transformar les idees en projectes que siguin beneficiosos per a la comunitat. Amb aquest propòsit, sorgeix el projecte EDhack Tàrrega per fer de la ciutat un laboratori creatiu, que sigui un motor impulsor de noves solucions que generin més i millors oportunitats socials i educatives.

Què és una EDhack?

Un EDhack és un laboratori social, educatiu i comunitari de transformació social origen de canvi, de noves aliances entre persones i entitats de la comunitat: és la guspira que genera noves relacions dona forma a les solucions pensades per fer front als reptes d’una comunitat. És un espai per a generar idees i projectes des de la col·laboració, on els participants complementen experteses per a crear solucions a reptes educatius en un sentit ampli ( feminismes, sostenibilitat, educació al llarg de la vida, cultura, etc.).