SOLUCIONS

FINALISTA
-

Tàrrega amb ulls de jove

Solució

Parlem de Tàrrega, de les seves entitats, la seva cultura i la seva gent, des de la visió dels joves.

Projecte de connexió comunitària per enfortir el sentiment de pertinença dels adolescents de 3r d’ESO, per empoderar-los i que es facin seva la ciutat.

Ideació

Projecte de connexió dins/fora institut, que promou el sentiment de pertinença a Tàrrega entre els adolescents de 3r d'ESO, perquè es facin Tèrrega seva i s'empoderin.

Fent-los protagonistes i creadors dels continguts que es publicaran en un perfil a les xarxes socials de manera col·laborativa i titulat "Tàrrega amb ulls de jove".

I mitjançant la resolució de reptes setmanals que connecten el treball dins de l'aula i fora de l'aula. Els reptes promouen el coneixement i el contacte amb entitats, equipaments i recursos de la ciutat. I aporten un aprenentatge de competències i valors a desenvolupar en els joves.

Focus

De quines maneres podríem motivar els adolescents per aconseguir que participin en les entitats / activitats del poble?

Xarxa

El projecte s’articula amb la col·laboració de diferents agents implicats:
• Instituts de Tàrrega:
o les figures de tutoria vehiculen el projecte amb l’alumnat
o reben el suport d’una guia docent i d’una figura de dinamització del projecte

• Entitats arrelades a la ciutat, iniciatives ciutadanes i col·lectives, associacions, cooperatives: rol de mentoria, acollida dels joves, educar en valors
• Equipaments municipals: museu, biblioteca, centre cultural, oficina jove, centre d’ocupació, etc. Rol de mentoria i educatiu i acollida
• Mitjans de comunicació: fer ressò del projecte per donar protagonisme als joves i engrescar a les entitats a participar-hi.

Desenvolupament

Proposem una metodologia de treball, un taller per aconseguir que els adolescents siguin els protagonistes i creadors de continguts rellevants a per al seu aprenentatge i implicació a la ciutat que es pot aplicar en qualsevol institut de Catalunya. Es vehicularan tots aquests continguts en un mateix perfil de l’Instagram “Tàrrega amb ulls de jove”, amb una calendarització acordada. És un perfil autogestionat i col·laboratiu pels joves de 3r d’ESO.

Sostenibiliat

Per començar la primera edició del projecte, cal la complicitat de dos instituts de Tàrrega, contractar una figura de dinamització, contractar un "instagramer" per dur a terme l'acte inicial. I crear l'exposició de l'acte final.
Crear aliances, buscar entitats col·laboradores perquè demanin subvencions, premis, cofinançament entre ajuntament i departament d'educació, buscar finançador privat d'alguna marca juvenil.

Impacte

Treball de comunitat, de connexió dins i fora de l'aula, generar i impulsar itineraris i interessos personals, desenvolupament de competències digitals, idea escalable que pot generar un impacte molt més ampli que a nivell local.

Equip

Tàrrega Hub