SOLUCIONS

FINALISTA
-

Iepa! explorer

Solució

Tu ets tot

És una app que facilita la construcció dels IEPA per tal d'aconseguir trajectes educatius d'èxit promovent el treball en xarxa de tots els agents educatius de l'entorn. I per als joves suposa una eina d'autoconeixement i descoberta personal.

Ideació

Farem una app que permeti a joves recollir els seus IEPA a partir dels seus interessos, per tal de desenvolupar el seu potencial amb visió comunitària.

Focus

De quines maneres podríem ajudar als docents a recollir els IEPA! er aconseguir trajectòries educatives d’èxit d’infants i joves?

Xarxa

COM ARRIBEM?
PEE (Regidoria d'Educació) --> GRUP IMPULSOR--> PROPOSTA CENTRES EDUCATIUS (centre/s pilot; 1r ESO) --> COCREACIÓ (implicació dels JOVES--> feedback (propostes de millora)
QUINS CANALS I XARXES FAREM SERVIR?
Canals
Difusió en: xarxes socials, apps (Tik tok, whatsapp, instagram...); "Boca a boca".
Xarxes
PEE 0-20 Tàrrega (Sí hi ha PEE), Ajuntament de Tàrrega i Serveis Educatius (No hi ha PEE)

Desenvolupament

Autoconeixement + coneixement recursos de l'entorn + xarxa humana i vincle + millora de l'acció tutorial i processos d'ensenyament/aprenentatge + visibilitat de les entitats de l'entorn + connexió d'aprenentatges= ÈXIT

Sostenibiliat

- Creació de l'app "Iepa Explorers! Tu ets tot": 1500€.
- Conveni de col·laboració Ajuntament-Institut que ofereixi Cicles Formatius de la família informàtica: 0€.
- Difusió: 500€.
- Millores i manteniment de l'app: 500€.
- Buscar partners o suport economic extern.

Impacte

De quines maneres podríem ajudar (assesorament i acompanyament) a recollir (APP) els IEPA per aconseguir trajectòries educatives d'èxit (Connexió d'aprenentatges i millora del vincle relacional, acció tutorial i processos d'E/A i descoberta de l'entorn) d'infants i joves?

Equip

Iepa!