SOLUCIONS

FINALISTA
-

GOINUL

Solució

I si tot s’acaba, què? Mantenim viva la ciutat.

Degut al desconeixement del jovent Targarí, aquet fet fa que no s’impliquin a l’activitat de la comunitat.

Ideació

Crear una jornada on els joves coneguin les entitats i activitats que ofereix la ciutat.
Crear una coordinació funcional entre les entitats

Focus

Oferir informació i motivar als joves per aconseguir la participació i sentiment de pertinença de la ciutat

Xarxa

Per arrelar i fer una continuitat al projecte. Aquets mateixos alumnes, l’any seguent de manera voluntaria podran transpetre aquesta informació amb l’ajuda d’aquest padri.
Crearem una xarxa social Instagram per promocionar el projecte. Ens posarem en contacte amb les escolta i entitas. A les entitas per saber quines activitats poden oferir al jovent i a les escoles per promoure l’educació no formal.

Desenvolupament

Es pot observar una gran manca d’informació per part dels joves en les activitats que es realitzan a Tàrrega. El que es preten es transmetre i donar a coneixer els esdeveniments que es realitzen a la ciutat als alumnes de 4rt ESO de dos escoles a través de la FIGURA DEL PADRI mitjançant 2 fases. Per una banda per informar dels esdeveniments i per l’altra banda implicar-los i que participin
La nostra metrologia es establir un espai de dialeg fora de l’aula per tal de saber els interessos i motivacions que tenen. Amb una durada de 3 mesos dos cops al mes. Amb la finalitat de treure unes conclusions i promocionar activitats personalitzades. En un espai de tu a tu, amigable i pròxim.

Sostenibiliat

Figura del padri i suport tecnic

Impacte

Arribar a més joves, i tinguin un sentiment de pertinença. Les entitas siguin més reconeixudes

Equip

GOINUL

Arxius

Destinatari:
Destinari Goinul
Prototip Baixa
Prototip ràpid Goinul
Prototip Alta:
Prototip avançat Goinul