SOLUCIONS

FINALISTA
-

FiraJoc

Solució

Petjada a la plaça amb els jocs del món!

FiraJoc és l'intercanvi cultural dels jocs del món i de millora de l'espai públic donant protagonisme a les famílies i a la cohesió social.

Ideació

Fira d'activitats de diferents entitats, per a relacionar els barris de Tàrrega.

Focus

De quines maneres podriem donar segones oportunitats a la progre per aconseguir una millor integració i arrelament per ell/a i els seus fiils?

Xarxa

Donem protagonisme al barri que ells i elles mateixes se sentin seu l'espai públic.
Dossier per les Persona organitzadora: volem que les persones siguin partícips i que s'involucrin en pensar jocs dels seus països i regions i que s'empoderin per poder-los dinamitzar. També, conèoxer que més poden aportar.

Tríptic informatiu de la FiraJoc: Dirigit al col·lectiu diana, que inclourà el programa d'activitats i dels espais de la fira, i serà multilingüe, i Es distribuirà al comerç local i especialitzat amb alimentació del món.
Cartell informatiu de FiraJoc per a tota la ciutadania.
Possibilitat de creació d'un web de repositori amb els jocs del món.

Desenvolupament

FiraJoc té dos objectius fonamentals:
1. Millorar l'espai públic per afavorir les relacions socials.
2. Potenciar l'intercanvi i la transferència de coneixements multiculturals a través dels jocs del món.

FiraJoc es realitzarà en un 1 jornada d'un dia en un barri d ela ciutat de Tàrrega, amb presència de comunitats diverses, i que podrà ser replicable anualment en diferents barris.

Fase 1. Recerca i documentació
- Recerca de persones nexe i comunitats
-Recerca de jocs populars i tradicionals del món
- Implicació del teixit social de Tàrrega

Fase 2. Identificació de l'espai d'actuació
- Recerca de l'espai públic per realitzar una millora de l'espai urbà a través de jocs

Fase 3. Preparació de la FiraJoc
- Programa d'activitats
- Dinamitzadores de jocs
- Recerca d'entitats expositores locals
- Construcció dels jocs

Fase 4. FiraJoc
- Jocs Tradicionals
- Mural
- Espai gastronòmic

Fase 5. Manteniment i conservació dels jocs

Sostenibiliat

Recursos econòmics
- Construcció de jocs amb rajoles de colors.....6.000€
- Organització FiraJoc. (carpes, material publicitari, lloguer material, material fungible, material audiovisual...)..........10.000€

Recursos humans
-Entitats (èxit, Ampe's, comunitats,Creu roja, MAns Unides, Cau, GIC, Colonies, Centre obert, Lleure Quàlia,...)
-Persones nexe (persones vincle de comunitat)
-Patrocinadors/Sponsors (comerç i empreses)

Impacte

- Afavoreix les relacions socials de la societat de TRRG a través del Joc
-Potenciar l'intercanvi i la transferència de coneixements culturals
- Unir espai públic amb infants, joves i famílies

Equip

TRRG²EM