SOLUCIONS

FINALISTA
-

Associació la Torre de Babel (ATB)

Esperit jove que comunica i crea

Activem persones joves / nouvingudes a tàrrega. Suma-t'hi.

Ideació

Crear una associació d'intercanvi sociocultural que promogui activitats presencials i virtuals per a joves que visquin a tàrrega i per als nouvinguts.

Focus

De quines maneres pdoríes activar persones joves/ novingudes a tàrrega per aconseguir socialització a través de xarxes socials/ tecnologia.

Xarxa

Te la capacitat suficient per a crear contactes, i intentar desnvolupar la pluralitat en el municipi de tàrrega. Per mobilitziar la pobalció taraget a través de les xarxes socials ( whats fb insta twitt @)

Desenvolupament

Amb persones joves voluntaries d'orígens i comunitats diferents que establirem contacte per xarxes socials i presencialment per realitzar i participar en activitats socioculturals i relacionals. Creació web/difusió/contactes persones i entitats/ trobada presencial 1r/ formularis de perfils per a conectar la gent/ iniciativa per participar en activitats

Sostenibiliat

Persones voluntaries i motivades per tirar el projecte endavant.
Espai físic / local per fer primeres trobades i trobades periòiques. Recursos digitals com la pagina web / facebook.

Impacte

Resol un problema social que evitaría l'aillament de moltes persones tant residents com nouvingudes.

Equip

La Torre de Babel