SOLUCIONS

FINALISTA
-

Secularitza't

Solució

Crític i lliure

Fomentem l'esperit crític de la gent

Ideació

Montar una associació d'ex-musulmans

Focus

Combatre la radicalització i donar conèixer el perquè hi ha certa espècie d'esdeveniments.

Xarxa

Promoure els free-thinkers i adquisició de certes nocions
Pàgina web, pòsters i diaris [Joves, gent de la ciutat i gent gran]

Desenvolupament

Pensant i analitzant les religions
Descobrirà més maneres de viure i ser pesona
Promoció del pensament Lliure

Sostenibiliat

Un lloc per l'organització, teòlegs psicòlegs

Impacte

Resoldre la manca de coneixements de la gent

Equip

Desradicalitza'ls